logo
Ceļa karte Rokasgrāmata Aktualitātes Lietderīgi materiāli
Elektroreģistrs

Esi atbildīgs!

Ja esi komersants, kurš Latvijas tirgū pirmais realizē vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai (savām vajadzībām) pirmais izmanto elektriskās un elektroniskās iekārtas (EEI), iepazīsties kādi ir tavi pienākumi un atbildība!

Noskaties video arr

EEI atkritumu apsaimniekošanas soļi

Rokasgrāmata

sākums
Letera rokasgrāmatas 2;3 lpp
Letera rokasgrāmatas 4;5 lpp
Letera rokasgrāmatas 6;7 lpp
Letera rokasgrāmatas 8;9 lpp
Letera rokasgrāmatas 10;11 lpp
Letera rokasgrāmatas 12;13 lpp
Letera rokasgrāmatas 14;15 lpp
Letera rokasgrāmatas 16;17 lpp
Letera rokasgrāmatas 18;19 lpp
Letera rokasgrāmatas 20;21 lpp
Letera rokasgrāmatas 22;23 lpp
Letera rokasgrāmatas 24;25 lpp
Letera rokasgrāmatas 26;27 lpp
Letera rokasgrāmatas 28;29 lpp
Letera rokasgrāmatas 30;31 lpp
Letera rokasgrāmatas 32;33 lpp
Letera rokasgrāmatas 34,35 lpp
Letera rokasgrāmatas 36;37 lpp
Letera rokasgrāmatas 38;39 lpp
Letera rokasgrāmatas 40;41 lpp
Letera rokasgrāmatas 42;43 lpp
sākums
Letera rokasgrāmatas 2;3 lpp
Letera rokasgrāmatas 4;5 lpp
Letera rokasgrāmatas 6;7 lpp
Letera rokasgrāmatas 8;9 lpp
Letera rokasgrāmatas 10;11 lpp
Letera rokasgrāmatas 12;13 lpp
Letera rokasgrāmatas 14;15 lpp
Letera rokasgrāmatas 16;17 lpp
Letera rokasgrāmatas 18;19 lpp
Letera rokasgrāmatas 20;21 lpp
Letera rokasgrāmatas 22;23 lpp
Letera rokasgrāmatas 24;25 lpp
Letera rokasgrāmatas 26;27 lpp
Letera rokasgrāmatas 28;29 lpp
Letera rokasgrāmatas 30;31 lpp
Letera rokasgrāmatas 32;33 lpp
Letera rokasgrāmatas 34,35 lpp
Letera rokasgrāmatas 36;37 lpp
Letera rokasgrāmatas 38;39 lpp
Letera rokasgrāmatas 40;41 lpp
Letera rokasgrāmatas 42;43 lpp
1 / 22

Aktualitātes

Pieņemta jauna Eiropas parlamenta un padomes regula par baterijām un to atkritumiem

Lai mazinātu arvien pieaugošo bateriju ietekmi uz vidi un ņemtu vērā aktuālos sociālekonomiskos apstākļus, tehnoloģiju attīstību, un akumulatoru lietojumu, 2023. gada 17. augustā stājās spēkā jauna Eiropas parlamenta un padomes regula (ES) 2023/1542 par baterijām un bateriju atkritumiem. Ar šo regulu tiek grozītas Direktīva 2008/98/EK un Regula (ES) 2019/1020 un atcelta Direktīva 2006/66/EK. Normatīvie akti atbilstoši jaunajai regulai tiks ieviesti sākot no 2024. gada, paredzot jaunas Bateriju Direktīvas ieviešanu 2025. gadā. Jaunās regulas mērķis ir padarīt baterijas ilgtspējīgas visā to dzīves ciklā, sākot no izejmateriāliem, līdz to atkārtotai izmantošanai, atkritumu savākšanai un pārstrādei.

Vairāk lasiet: environment.ec.europa.eu/

Regula latviski: eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/

Starptautiskā E-atkritumu diena 14. oktobrī – šogad izgaismo neredzamos e-atkritumus

Starptautiskā E-atkritumu diena tiek organizēta, lai veidotu sabiedrības izpratni par elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu. Šogad uzmanība tiek vērsta uz elektro iekārtām, kas bieži netiek kā tādas atpazītas un tāpēc nenonāk pārstrādē, piemēram rotaļlietas, e-cigaretes, dūmu detektori, elektriskie riteņi, kabeļi un citas. EEI atkritumu apsaimniekotāji atgādina – pārstrādāt var visu, kam ir kontaktdakša, baterija vai kabelis! Jebkura no šīm iekārtām var saturēt gan bīstamas vielas, gan vērtīgus resursus, tāpēc ir svarīgi tās neatstāt kādā atvilktnē vai izmest pie sadzīves atkritumiem, bet nogādāt kādā no EEI atkritumu punktiem.

Vairāk lasiet: weee-forum.org/iewd-about/

Pieņemti grozījumi normatīvajos aktos, kas regulē fotoelementu paneļu uzskaiti un apsaimniekošanu

01.01.2024 stāsies spēkā grozījumi 08.07.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.388 “Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība” un 28.01.2021. Ministru kabineta noteikumos Nr. 64 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm“. Ar šiem normatīvo aktu grozījumiem tiek ievesta atsevišķa fotoelementu paneļu uzskaite un atšķirīgi mērķi fotoelementu paneļu atkritumu savākšanai, pārstrādei un reģenerācijai.

Grozījumi ministru kabineta noteikumos Nr.388: www.vestnesis.lv/op/2023/247.60

Grozījumi ministru kabineta noteikumos Nr.64: www.vestnesis.lv/op/2023/247.59

Lietderīgie materiāli

Ceļa karte par Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju atbildības īstenošanu
pdf dokuments, Izmērs 0.17 mb. Pievienots 01.09.2023
Rokasgrāmata Elektrisko un elektronisko iekārtu identificēšana atbilstoši vides normatīvajiem aktiem
pdf dokuments, Izmērs 2.08 mb. Pievienots 19.02.2021