logo
Ceļa karte Rokasgrāmata Aktualitātes Lietderīgi materiāli
Elektroreģistrs

Esi atbildīgs!

Ja esi komersants, kurš Latvijas tirgū pirmais realizē vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai (savām vajadzībām) pirmais izmanto elektriskās un elektroniskās iekārtas (EEI), iepazīsties kādi ir tavi pienākumi un atbildība!

Noskaties video arr

EEI atkritumu apsaimniekošanas soļi

Rokasgrāmata

sākums
Letera rokasgrāmatas 2;3 lpp
Letera rokasgrāmatas 4;5 lpp
Letera rokasgrāmatas 6;7 lpp
Letera rokasgrāmatas 8;9 lpp
Letera rokasgrāmatas 10;11 lpp
Letera rokasgrāmatas 12;13 lpp
Letera rokasgrāmatas 14;15 lpp
Letera rokasgrāmatas 16;17 lpp
Letera rokasgrāmatas 18;19 lpp
Letera rokasgrāmatas 20;21 lpp
Letera rokasgrāmatas 22;23 lpp
Letera rokasgrāmatas 24;25 lpp
Letera rokasgrāmatas 26;27 lpp
Letera rokasgrāmatas 28;29 lpp
Letera rokasgrāmatas 30;31 lpp
Letera rokasgrāmatas 32;33 lpp
Letera rokasgrāmatas 34,35 lpp
Letera rokasgrāmatas 36;37 lpp
Letera rokasgrāmatas 38;39 lpp
Letera rokasgrāmatas 40;41 lpp
Letera rokasgrāmatas 42;43 lpp
sākums
Letera rokasgrāmatas 2;3 lpp
Letera rokasgrāmatas 4;5 lpp
Letera rokasgrāmatas 6;7 lpp
Letera rokasgrāmatas 8;9 lpp
Letera rokasgrāmatas 10;11 lpp
Letera rokasgrāmatas 12;13 lpp
Letera rokasgrāmatas 14;15 lpp
Letera rokasgrāmatas 16;17 lpp
Letera rokasgrāmatas 18;19 lpp
Letera rokasgrāmatas 20;21 lpp
Letera rokasgrāmatas 22;23 lpp
Letera rokasgrāmatas 24;25 lpp
Letera rokasgrāmatas 26;27 lpp
Letera rokasgrāmatas 28;29 lpp
Letera rokasgrāmatas 30;31 lpp
Letera rokasgrāmatas 32;33 lpp
Letera rokasgrāmatas 34,35 lpp
Letera rokasgrāmatas 36;37 lpp
Letera rokasgrāmatas 38;39 lpp
Letera rokasgrāmatas 40;41 lpp
Letera rokasgrāmatas 42;43 lpp
1 / 22

Aktualitātes

Grozījumi normatīvajos aktos, kas regulē fotoelementu paneļu uzskaiti un apsaimniekošanu

01.01.2024. stājās spēkā grozījumi 08.07.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.388 “Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība” un 28.01.2021. Ministru kabineta noteikumos Nr. 64 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm“. Ar šiem normatīvo aktu grozījumiem tiek ievesta atsevišķa fotoelementu paneļu uzskaite un atšķirīgi mērķi fotoelementu paneļu atkritumu savākšanai, pārstrādei un reģenerācijai.

Grozījumi ministru kabineta noteikumos Nr.388: www.vestnesis.lv/op/2023/247.60

Grozījumi ministru kabineta noteikumos Nr.64: www.vestnesis.lv/op/2023/247.59

Vides aizsardzības politiku no 1. jūlija pārraudzīs Klimata un enerģētikas ministrija (KEM)

Ar šā gada 1. jūliju vides aizsardzības politikas joma (izņemot dabas aizsardzības jomu) tiks nodota KEM pārraudzībā. Pārraugot Vides politiku, KEM strādās ar tādām jomām, kā aprites ekonomikas veicināšana un atkritumu apsaimniekošana, virszemes, pazemes un jūras ūdens resursu pārvaldība, piesārņojuma risku mazināšana, vides kvalitātes monitorings un ietekmes uz vidi novērtējuma procesu uzraudzība. KEM pārraudzībā būs arī Valsts vides dienests.
Tādējādi arī elektrisko un elektronisko iekārtu aprites un atkritumu apsaimniekošanas regulēšana un uzraudzība turpmāk būs KEM atbildība.

Vairāk lasiet: www.kem.gov.lv/lv

Līdz 30. oktobrim jāiesniedz ziņojumi VIS Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs par 2024. gada 1. pusgadu

Līdz 30. oktobrim uzņēmumiem, kas reģistrēti Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrā, jāiesniedz ziņojumi par Latvijas tirgū laisto iekārtu daudzumu un par dalīti savākto iekārtu atkritumu daudzumu un par to iekārtu atkritumu daudzumu, kuri apstrādāti Latvijā vai izvesti apstrādei ārpus Latvijas, kā arī par atkārtotai izmantošanai sagatavoto, pārstrādāto un reģenerēto iekārtu atkritumu daudzumu 2024. gada 1. pusgadā. Tiem uzņēmumiem, kas eksportējuši EEI uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, arī ziņojums par Eiropas Savienības dalībvalstu tirgos laisto iekārtu daudzumu.

Vairāk lasiet elektroregistrs.lv/zinojumi

Lietderīgie materiāli

Ceļa karte par Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju atbildības īstenošanu
pdf dokuments, Izmērs 0.17 mb. Pievienots 01.09.2023
Rokasgrāmata Elektrisko un elektronisko iekārtu identificēšana atbilstoši vides normatīvajiem aktiem
pdf dokuments, Izmērs 2.08 mb. Pievienots 19.02.2021